Oswajamy Arivę 4K...

Wersja z dnia 2018-01-22

Uwaga: Autor poniższego poradnika i wszystkich jego podstron NIE bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia tunera.

Nikt Cię do niczego be zmusza.

Wszystko robisz na własną odpowiedzialność!!!


ü  Co można zrobić bez root-a?

o   Tak naprawdę niewiele patrz tutaj


ü  Dodanie użytkownika rootkrok wymagany !!!

o    Pełna instrukcja kolegi @androidgadget11


ü  Doinstalowanie najpotrzebniejszych aplikacji

o   Pobrać SSHDroid_v2.1.2, zainstalować i uruchomić - pozwala na zdalny dostęp do konsoli

o   Pobrać ftpdroid-2.1.2, zainstalować i uruchomić - pozwala na dostęp przez ftp

o   Pobrać AndroidTVreboot, zainstalować, uruchomić i wybrać opcję reboot

o   Opcjonalnie pobrać OpenSource_Launcher, zainstalować i dodać co tam chcemy do niego. Ten launcher pozwala nam na wybranie tylko tych apek, które chcemy widzieć w początkowym menu. Przykładowo, jak nie używamy Kodi, to nie będzie widoczne w menu, w przeciwieństwie do oryginału. ;)

o   Po uruchomieniu tunera sprawdzić, czy mamy do niej dostęp przez ftp i ssh. Przyda się ;)

 

UWAGA:

o   Powyższe apki zostały przeze mnie dostosowane do Arivy (skasowano binarki dla innych procesorów i ulepszono podstawową konfigurację).

o   Poradnik zakłada, że użytkownik zainstaluje wersje aplikacji przygotowane przez autora.

o    W przypadku korzystania z innego serwer-a ftp/ssh, partycja /system będzie najprawdopodobniej w trybie tylko do odczytu. Użytkownik musi sam przestawić ją w tryb rw.


ü  Dostosowujemy funkcję resetu do ustawień fabrycznych

o   Apki preinstalowane (te, które zawsze można odinstalować) są umieszczane w katalogu /system/preinstall.
Kasujemy z niego:

ü  Kodi_v16.1_Jarvis_stable.apk

ü  Sen5_Conax_v2.1.1.25.apk

ü  i inne apki, których nie chcemy, żeby się automatycznie instalowały (można je przenieść na pen-a do późniejszego użycia)

Wgrywamy:

§  CAM-MCAS, lub mcas-…darksidedvb, (kto co woli) – Jeśli chcemy pozbyć się niepotrzebnego komunikatu „no smartcard” wyłączamy powiadomienia z aplikacji CAM w ustawieniach aplikacji

§  ftpdroid-2.1.2

§  SSHDroid_v2.1.2

§  AndroidTVreboot

Dzięki temu po wybraniu opcji resetu do ustawień fabrycznych będziemy zawsze mieli zainstalowane to co chcemy. Co sprawdzamy wybierając tę opcję w menu ustawienia> „pamięć i resetowanie”


ü  Wykonujemy pełną kopię bezpieczeństwa systemu

o   Wkładamy kartę microSD z zainstalowanym TWRP (tą, której użyliśmy do root-owania do czytnika)

o   Wyłączmy tuner z prądu

o   Wciskamy przycisk "recovery"

o   Włączamy tuner do prądu

o   Po pięciu sekundach puszczamy przycisk

o   wybieramy opcję backup

o   zmieniamy miejsce tworzenia kopii na external_sd

o   Robimy „Swipe”, czyli myszką przeciągamy strzałkę z lewej strony na prawą

Na koniec wybieramy reboot


ü  Modyfikacja systemu

o   Po tym kroku kontrolę pewnych zachowań systemu przejmą dodatkowe skrypty. Ich podstawowe zadania to:

ü  Skasowanie zbędnych aplikacji systemowych

ü  Wyłączenie swap w ram

ü  Czyszczenie pamięci RAM

ü  Ustawienie maksymalnej wydajności procesora

ü  Usypianie tunera po awarii zasilania

ü  Ustawianie czasu ntp przy starcie tunera

ü  Restart oscam-a chwilę po starcie tunera (oscam standardowo uruchamia się za wcześnie, gdy jeszcze brak dvbapi w systemie)

ü  Uruchomienie DTV po starcie tunera (Przydatne, jak się korzysta z niestandardowego launchera)

o   Pobrać putty, lub podobny program obsługujący protokół ssh

o   Skonfigurować połączenie z Arivą i je uruchomić

o   Zalogować się jako użytkownik root, standardowe hasło zostanie wypisane w oknie konsoli

o   Wydać polecenie „ /system/xbin/wget http://j00zek.one.pl/Ariva4K/bin/instalujSkrypty.sh -O-|sh

o   zrestartować tuner komendą a4kreboot

o   Od tego momentu system jest kontrolowany przez dodatkowe skrypty. Co można sprawdzić w katalogu /data/log

o   Po wykonaniu tego kroku i restarcie tunera, liczba wolnej pamięci zwiększy się z 34KB do 300KB

o   Jeśli:

ü  zainstalowaliśmy wcześniej OpenSource_Launcher, lub jakiś inny launcher to dodatkowo kasujemy /system/priv-app/Sen5_Launcher*

ü  nie chcemy korzystać zdalnie z DTV, to możemy też skasować /system/app/ClingServer*

ü  nie korzystamy z serwisu videostar, kasujemy /system/priv-app/Videostar*

ü  nie korzystamy z serwisów google, kasujemy:

·          /system/ priv-app/Google_Account_Manager

·         /system/ priv-app/Google_Backup_Transport

o   Opcjonalnie możemy też wgrać do flash-a uniwersalne recovery TWRP (to samo, co użyliśmy przy rootowaniu)

ü  Po co? Żeby nie musieć kombinować z sdcard jak będziemy chcieli uruchomić recovery TWRP

ü  Jest to krok dość niebezpieczny, zalecany tylko dla doświadczonych użytkowników, rozumiejących znaczenie wykonywanych komend.


ü  Aktualizacja skryptów

o   Połączyć się z Arivą poprzez putty

o   Wydać polecenie „/system/j00zek/scripts/aktualizujSkrypty.sh

o   Po aktualizacji zrestartować tuner komendą a4kreboot


ü  Konfiguracja zachowania skryptów

o   Zachowanie skryptów jest kontrolowane poprzez plik konfiguracyjny. Specjalnie nie zrobiłem apki z gui, gdyż konfigurację przeprowadza się raz i tylko bez sensu apka zajmowałaby miejsce i czas procesora.

o   Połączyć się z Arivą poprzez ftp

o   Skopiować plik „/system/j00zek/j00zek.cfg ” na PC

o   Skopiować plik z PC na zewnętrzny nośnik

o   Wyedytować plik najlepiej jakimś edytorem linuxowym, np. notepad++

o   Zrestartować tuner


ü  Cofnięcie modyfikacji systemu

o   Skasować katalog /system/j00zek

o   Zrestartować tuner z interfejsu graficznego


ü  Ulepszamy naszą ukochaną aplikację DTV

o   Na początek banalne zmiany:

§  Wrzucamy własne pikony do katalogu /data/data/com.amlogic.DVBPlayer/files/picons. Nazwa pikony musi być nazwą kanału.

§  Modyfikujemy design na przykładzie wywalenia ikony $ z listy kanałów. Coś co mnie doprowadzało do szewskiej pasji. J

Ø  Pobieramy i instalujemy 7zip

Ø  Kopiujemy plik /system/app/ DVBPlayer_905_Combo_EU001_UI2_v2.94.4.9/ DVBPlayer_905_Combo_EU001_UI2_v2.94.4.9.apk do komputera

Ø  Otwieramy archiwum apk w GUI 7zip. NIE rozpakowujemy!!!

Ø  Z katalogu res/drawable przeciągamy sobie icon_scrambled.png o icon_scrambled_n.png na pulpit

Ø  Edytujemy grafiki na przykład w paint.dotnet. Ja po prostu zmazałem w nich znaczek dolara.

Ø  Po edycji przeciągamy je ponownie dla naszego archiwum apk

Ø  Zamykamy archiwum i wgrywamy je do tunera nadpisując stare

Ø  „Leniuszki” mogą skorzystać z gotowca, jeśli posiadają tę samą wersję aplikacji

§  Po restarcie aplikacji DTV pojawi nam się lista kanałów bez „pięknego” znaczka dolara.

§  W podobny sposób możemy podmienić inne grafiki aplikacji.

o   Zmiany funkcjonalności aplikacji wymagają więcej kombinacji i już nie są tak proste do wykonania.

o   Pikony:

§  Najprostszym rozwiązaniem na zmianę pikon na liscie kanałów jest skorzystanie ze skryptu „/system/j00zek/scripts/konwerterPikonE2.sh

§  Konwertuje on automatycznie pikony z formatu E2 na format i nazwę rozpoznawalną przez DTV.

o   EPG:

§  Niektórzy raportują spowolnienie aplikacji DTV po dłuższym działaniu. Czy i jaki wpływ na to mają dane EPG możemy sprawdzić uruchamiając skrypt „/system/j00zek/scripts/dtv-epg-statystyka.sh

§  Bazę z wszelkich danych EPG można oczyścić komendą „/system/j00zek/scripts/dtv-epg-wyczysc_wszystko.sh

§  Dodatkowo nieaktualne dane epg są codziennie w nocy czyszczone z bazy. Można tę funkcję wyłączyć w pliku konfiguracji skryptów „j00zek.cfg

§  Można również wyłączyć pobieranie jakichkolwiek danych epg komendą „/system/j00zek/scripts/dtv-srv-wylacz_epg.sh

§  Włączamy skrypt do ładowania danych epg z internetu – znane z maszyn na enigma2 importepg/xmlepg


ü  Zdalny dostęp do tunera

o   Sprawdzenie na jakich portach nasłuchuje nasz tuner:

§  TCP port 21 (ftpdroid)

§  TCP port 22 (SSHDroid)

§  TCP port 1798 (com.sen5.android.remoteServer)

§  TCP port 8080 (com.sen5.android.remoteServer)

§  TCP port 8192 (com.sen5.android.remoteServer)

§  TCP port 8888 (oscam webIf)

§  TCP port 9734 (com.streamboard.android.oscam)

§  TCP port 12000 (oscam-cccam server) – jeśli tuner nie podaje CW innym tunerom, najlepiej go wyłączyć kasując numer portu w konfiguracji cccam = 1 proces mniej

§  TCP port 17999 (oscam-StreamRelay)

§  TCP port 33333 (amlogic.dvb.service- liveTV stream)

§  TCP port 22223 (com.sen5.android.remoteServer)

§  TCP port 38804 (remoteServer–upnp)

§  TCP port 54544 (com.sen5.android.remoteServer)

o   Ciąg dalszy być może nastąpi  


 

 

 

 

 

 

ü  Konfigurujemy dysk/pendrive do nagrywania – to dla bardzo zaawansowanych

o   Oczywiste jest, że tuner potrafi obsługiwać, różne systemy plików. Ale który jest najlepszy? Odpowiedź jest oczywista, ten, który działa najszybciej. Porównanie różnych systemów dla tego samego dysku wypada następująco:

§  NTFS - 4MB/s (odradzam)

§  ExFat – 5MB/s (znacznie lepszy wybór niż NTFS, ma lepszy sterownik)

§  Fat32 – 33.2MB/s (odradzam, ma ograniczenie wielkości pliku

§  Ext4 - 35.5MB/s

o   Odpowiedź jest oczywista: jedynie Ext4, ale jego użycie nie jest trywialne w Androidzie. Partycje możemy przeformatować przykładowym poleceniem:

make_ext4fs /dev/block/sda1 partycja

o   Problemem jest niestety ograniczenie Androida. System na dzień dobry nie pozwala użytkownikowi korzystać z efektywnego ext4. Aby to obejść wykonujemy następujące kroki:

o